Upravit stránku

040901 - 124. Velká pardubická s Českou pojišťovnou - Steeplechase cross country - cena - L - 6900 m

 • 5.000.000 Kč (2000000 - 1100000 - 700000 - 500000 - 350000 - 200000 - 150000)
 • Majitelské prémie: 30.000 Kč (15000 - 9000 - 6000)
 • Pro 6 leté a starší koně, kteří splnili následující kvalifikační podmínky: Koně musí absolvovat v roce 2014 nejméně jeden kvalifikační dostih. Kvalifikačními dostihy jsou dostihy číslo 4021, 4041, 4061, 4071 na pardubické dostihové dráze, dostihy Crystal Cupu nebo dostihy steeplechase, steeplechase cross country nebo cross country o délce nejméně 4.800 metrů v Irsku, Anglii, Francii nebo Itálii konané od 15. 10. 2013. Vítěz 123. Velké pardubické České pojišťovny má právo startovat bez kvalifikace.
 • Podmínkou pro účast jezdce je dosažení nejméně 10 vítězství v překážkových dostizích v kariéře a v roce 2014 musí dokončit alespoň jednu steeplechase nebo STCHCC, nebo dosažení nejméně 10 umístění v překážkových dostizích v kariéře a v roce 201 4 musí dokončit jeden kvalifikační dostih pro Velkou pardubickou.
 • Hmotnost 68 kg. Klisny mají úlevu 2 kg
 • Všichni startující se musí zúčastnit slavnostní přehlídky před hlavní tribunou.
 • Všichni startující jezdci jsou povinni umístit na obou rukávech svého dresu emblém nesoucí jméno dostihu a všichni vodiči jsou povinni se obléci do bund a čepic sponzora.
 • Uzávěrka přihlášek ve čtvrtek 15.05.2014 12.00 hod. 10.000 Kč + DPH
 • 1. dodatečná přihláška ve čtvrtek 28.08.2014 12.00 hod. 50.000 Kč + DPH
 • 2. dodatečná přihláška ve čtvrtek 18.09.2014 12.00 hod 90.000 Kč + DPH
 • 3. dodatečná přihláška ve čtvrtek 25.09.2014 12.00 hod. 100.000 Kč + DPH
 • Oznámení startujících koní pátek 03.10.2014 9.00 hod. 50.000 Kč + DPH
 • Deklarace jezdců pátek 03.10.2014 14.00 hod.
 • Poznámka: Dodatečné přihlášky se týkají pouze koní dosud nepřihlášených.
 • Kurz: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10a,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
 • Ve 124. Velké pardubické budou eliminováni všichni oznámení koně dle DŘ § 281 a), přičemž 15 startujících míst je přednostně rezervováno pro koně majitelů registrovaných Jockey Clubem ČR.
 • zápisné: 10 000 Kč
 • OSK: 50 000 Kč, OSK pro český chov: 50 000 Kč

040902 - CENA LABE - Steeplechase cross country - cena - L - 5200 m

 • 700.000 Kč (350000 - 161000 - 105000 - 49000 - 35000)
 • Majitelské prémie: 30.000 Kč (15000 - 9000 - 6000)
 • MP: 30000 Kč (15000 - 9000 - 6000)
 • Pro 5 leté a starší koně, v r.2013/2014 umístěné v dostihu ST, CC nejméně III. kategorie. Hmotnost 68 kg.
 • Pro jezdce, kteří dosáhli deseti a více umístění v překážkových dostizích. Dohlášení: do termínu OSK 21000 Kč + DPH
 • Kurz: 1,2,3,10c,11,12,13,14,5,46,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27a,28,29,30
 • zápisné: 7 000 Kč
 • OSK: 14 000 Kč, OSK pro český chov: 14 000 Kč

040903 - CENA VLTAVY - Steeplechase cross country - cena - NL - 4500 m

 • 400.000 Kč (200000 - 92000 - 60000 - 28000 - 20000)
 • Majitelské prémie: 30.000 Kč (15000 - 9000 - 6000)
 • Pro 5 leté a starší koně, v r.2013/2014 umístěné v dostihu ST, CC nejméně III. kategorie. Hmotnost 68 kg.
 • Pro jezdce, kteří dosáhli deseti a více umístění v překážkových dostizích. Dohlášení: do termínu OSK 12000 Kč +DPH
 • Kurz: 1,2,3,10c,5,6b,7,8,9,36,11,15,16,17,18,10b,27a,28,29,30
 • zápisné: 4 000 Kč
 • OSK: 8 000 Kč, OSK pro český chov: 8 000 Kč

040904 - POPLERŮV MEMORIÁL - Steeplechase cross country - cena - NL - 3300 m

 • 300.000 Kč (150000 - 69000 - 45000 - 21000 - 15000)
 • Pro 5 leté a starší koně, v r.2013/2014 umístěné v dostihu ST, CC nejméně IV. kategorie. Hmotnost 68 kg
 • Pro jezdce, kteří dosáhli deseti a více umístění v překážkových dostizích. Dohlášení: do termínu OSK 9000 Kč + DPH
 • Kurz: 32,42,12,13,14a,15,16,17,18,10b,27a,28,29,30
 • zápisné: 3 000 Kč
 • OSK: 6 000 Kč, OSK pro český chov: 6 000 Kč

040905 - Cena ČASCH -  Steeplechase cross country - cena - I - 4500 m

 • 200.000 Kč (100000 - 46000 - 30000 - 14000 - 10000)
 • Majitelské prémie: 30.000 Kč (15000 - 9000 - 6000)
 • Pro 4 leté koně. Hmotnost: 4 letí 68 kg. Pro jezdce, kteří dosáhli deseti a více umístění v překážkových dostizích.
 • Dohlášení: do termínu OSK 7500 Kč + DPH
 • Kurz:1,2,3,33,36,42,12,13,14a,15,37,38,39,34,29,3,10b,27a,28,29,30
 • zápisné: 2 500 Kč
 • OSK: 4 500 Kč, OSK pro český chov: 4 500 Kč

040906 - STŘÍBRNÁ TROFEJ - Steeplechase - cena - NL - 4400 m

 • 200.000 Kč (100000 - 46000 - 30000 - 14000 - 10000)
 • Majitelské prémie: 30.000 Kč (15000 - 9000 - 6000)
 • Pro 4 leté a starší koně. Hmotnost: 4 letí 65 kg, 5 letí a starší 69,5 kg. Pro jezdce, kteří dosáhli deseti a více umístění v překážkových dostizích.
 • Dohlášení: do termínu OSK 7.500 Kč + DPH
 • Kurz: 51,52,53,54,55,28,29,3,51,52,53,54,55,28,29,30
 • zápisné: 2 500 Kč
 • OSK: 4 500 Kč, OSK pro český chov: 4 500 Kč

040907 - KŘIŠŤÁLOVÝ POHÁR - Proutky - cena - NL - 4100 m

 • 200.000 Kč (100000 - 46000 - 30000 - 14000 - 10000)
 • Majitelské prémie: 30.000 Kč (15000 - 9000 - 6000)
 • Pro 4 leté a starší koně. Hmotnost: 4 letí 65 kg, 5 letí a starší 69 kg. Pro jezdce, kteří dosáhli deseti a více umístění v překážkových dostizích.
 • Dohlášení: do termínu OSK 7.500 Kč + DPH
 • zápisné: 2 500 Kč
 • OSK: 4 500 Kč, OSK pro český chov: 4 500 Kč

040908 - ZLATÁ SPONA TŔÍLETÝCH - Proutky - cena - I - 3200 m

 • 130.000 Kč (65000 - 29900 - 19500 - 9100 - 6500)
 • Majitelské prémie: 30.000 Kč (15000 - 9000 - 6000)
 • Pro 3 leté koně. Hmotnost 67 kg. Pro jezdce, kteří dosáhli deseti a více umístění v překážkových dostizích.
 • Dohlášení: do termínu OSK 6000 Kč + DPH
 • zápisné: 2 000 Kč
 • OSK: 4 000 Kč, OSK pro český chov: 4 000 Kč

Přihlášky: 25.09.2014 ve 12:00 hod.

OSK: 03.10.2014 v 10:00 hod.