Upravit stránku

Příjem žádostí o akreditaci na 127. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou byl zahájen.

Žádosti o akreditace lze zasílat do 25. září 2017 výhradně na e-mail: akreditace.vp@gmail.com.
Žádosti zaslané po tomto termínu nebudou přijaty!

Send your application for accreditation only to email akreditace.vp@gmail.com by 25th September.

Zasláním žádosti žadatel potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami akreditace pro novináře a fotografy/kameramany na 127. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou.

Nedílnou součástí žádosti o akreditaci musí být doložení novinářského průkazu (u fotografů a kameramanů v případě, že se akreditují za redakci).Nedílnou součástí žádosti o akreditaci fotografa / kameramana musí být doložení pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví účastníků dostihového provozu a pořadatele, a to v dostatečné výši pro pokrytí jím způsobené škody. Fotografové / kameramani musí absolvovat školení o bezpečnosti pohybu v dostihové dráze - podrobnosti uvedeny v akreditačních podmínkách.