Upravit stránku

Akreditace pro novináře a fotografy/kameramany na dostihové mítinky na závodišti v Pardubicích v roce 2019
s výjimkou 129. Velké pardubické steeplechase.

Žádost o akreditaci se provádí online v aplikaci accreditation.enigoo.com

Pro přihlášení do systému uvádějte:
Jméno:      pressdostihy
Heslo:       dostihy2019

Termín pro ukončení registrace je 20. dubna 2019.

K žádosti o akreditaci musí být doloženo:

Fotografie akreditovaného – nahrává se do systému při online registraci

Novinářský průkaz či potvrzení redakce, za kterou se žadatel akredituje - dokládá se při vydání akreditační karty

FOTOGRAFOVÉ/KAMERAMANI
jsou povinni dále doložit doklad o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví účastníků dostihového provozu a pořadatele
, a to v DOSTATEČNÉ VÝŠI pro pokrytí jím způsobené škody – dokládá se při vydání akreditační karty. Akreditace jim nebude vydána bez ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI POHYBU V DOSTIHOVÉ DRÁZE. Termín školení bude oznámen v dostatečném předstihu.

Vyrozumění o udělení / neudělení akreditace bude žadatelům zasláno nejpozději 30. dubna 2019.

Zasláním žádosti žadatel potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami akreditace pro novináře a fotografy/kameramany na dostihové mítinky na závodišti v Pardubicích v roce 2019 v PLNÉM ZNĚNÍ.