Upravit stránku

128. Velká pardubická s Českou pojišťovnou,14. října 2018

Žádost o akreditaci se provádí online v aplikaci accreditation.enigoo.com

Pro přihlášení do systému uvádějte:
Jméno:      pressdostihy
Heslo:       novinari

Termín pro ukončení registrace je 30. září 2018.
Žádosti zaslané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Vyrozumění o udělení / neudělení akreditace bude žadatelům zasláno nejpozději 7. října 2018.

Zasláním žádosti žadatel potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami akreditace pro novináře a fotografy/kameramany v PLNÉM ZNĚNÍ.

K žádosti o akreditaci musí být doloženo:

  • Fotografie akreditovaného – nahrává se do systému při online registraci
  • Novinářský průkaz či potvrzení redakce, za kterou se žadatel akredituje - dokládá se při vydání akreditační karty / netýká se žadatelů, kteří průkaz nebo doklad doložili již při žádosti o celoroční akreditaci
  • FOTOGRAFOVÉ/KAMERAMANI jsou povinni dále doložit doklad o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví účastníků dostihového provozu a pořadatele, a to v DOSTATEČNÉ VÝŠI pro pokrytí jím způsobené škody – dokládá se při vydání akreditační karty / netýká se žadatelů, kteří doklad o pojištění doložili již při žádosti o celoroční akreditaci.
    Akreditace fotografa/kameramana nebude vydána bez ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI POHYBU V DOSTIHOVÉ DRÁZE konaném před zahájením dostihového mítinku v neděli 14. října 2018. Žadatelům, kteří se školení v roce 2018 již zúčastnili, bude tato podmínka uznána automaticky.

AKREDITACE /ACCREDITATION