Upravit stránku

Skvělá zábava pro děti na zakončení prázdnin. V pátek 1. září je v rámci výstavy připraven speciální program pro děti s ukázkami práce jízdní jednotky Městské policie Pardubice, rejem kočárů, indiány a také s prohlídkou stájí a dalším bohatým doprovodným programem. Od 9 hodin bude probíhat hlavní program v cílové rovince před hlavní tribunou. Od 9:00 do 15:00 budou pro děti připravené aktivity na dětském stanovišti u tribuny A. Po celé tři dny bude ve vestibulu tribuny D pro děti malovat známý kreslíř Jan Lušovský.

Pátek  1. 9.

PROSTOR PŘED HLAVNÍ TRIBUNOU
9:00Slavnostní zahájení – průvod a  představení všech účastníků
9:10Různorodost zápřeží a kočárů
9:20Jízdní policie Pardubice v akci
9:35Skoková ukázka parkuru a military
9:50Ovce a pes
10:00Vozatajské ukázky
10:15Stáj U Sepíka – Welsh pony čtverylka – cesta k oltáři
10:25WESTERN SHOW  – LASO – BIČ JANA KOTVOVÁ
10:40APPALOOSA SHOW – souznění
15:00Průvod koní a kočárů městem
16:00Koně na Perštýnském náměstí – vystoupení účastníků výstavy