Upravit stránku

Pardubické závodiště nabízí koně ve všech podobách, a to nejen těch dostihových a sportovních. Ve vestibulu hlavní tribuny D se objevili kůň a jezdec terakotové armády pocházející z Číny. Jako první ji uvidí návštěvníci jubilejního 20. ročníku výstavy Koně v akci. Mini expozice tu ale zůstane mnohem déle než jen po dobu výstavy.

Koně byli pro čchinskou jízdu vybíráni pověřenci z nejlepšího chovu, přičemž byla sledována hlavně rychlost a vytrvalost. Čchinové měli časté kontakty s kočovníky na západních hranicích. Koně, jako neodmyslitelná součást terakotové armády, dosahují délky těla 170 - 220 centimetrů, což odpovídá tehdejší nadživotní velikosti. Tato podsaditá zvířata s mohutnou kostrou nevykazují žádné zvláštní anatomické rysy. Je pravděpodobné, že používaný druh byl úzce spřízněn s malými divokými koňmi ze stepí známými jako Kůň Převalského. 

"Velká výstava terakotové armády" bude k vidění od 1. září do 30. listopadu 2018 v Machoňově pasáži v Pardubicích.