Upravit stránku

Dostihový spolek v loňském roce zhotovil nový 3D model pardubického závodiště. Ten je teď k vidění v Městském informačním centru v Pardubicích pod Zelenou bránou. Mít dráhu Velké pardubické „jako na dlani“ návštěvníci mohou až do října letošního roku.

Rozměry modelu závodiště jsou 2 x 1,5 metru. Modeláři je vyrobili v měřítku 1 : 500. Budovy, stromy, vodní plochy a především jednotlivé překážky jsou zpracované do detailu, přes Taxisův příkop dokonce skáčou i zmenšené modely koní.

„Model závodiště jsme mohli pořídit díky dotaci Pardubického kraje z programu podpory cestovního ruchu. Bereme to jako další krok ke zvýšení atraktivity závodiště nejen pro diváky dostihů, ale i pro další návštěvníky závodiště. Ti si totiž mohou náš areál prohlédnout nejen v centru města ve zmenšeném měřítku, ale také v té opravdové velikosti přímo na závodišti v rámci komentovaných prohlídek,“ láká k prohlídce pardubického hippodromu místopředseda představenstva a výkonný ředitel Dostihového spolku a.s. Martin Korba.

Model závodiště je dalším doplněním informační stezky pardubickým závodištěm, která byla zprovozněna v loňském roce spolu s interaktivní geolokační hrou GEOFUN. Hru s názvem „To bude jízda, panečku!“ najdete na www.geofun.cz/zavodistepardubice/