Upravit stránku

Akreditace pro novináře a fotografy/kameramany na dostihové mítinky na závodišti v Pardubicích v roce 2018
s výjimkou 128. Velké pardubické s Českou pojišťovnou

Žádost o akreditaci se provádí online v aplikaci accreditation.enigoo.com

Pro přihlášení do systému uvádějte:
Jméno:      pressdostihy
Heslo:       novinari

Termín pro ukončení registrace je 22. dubna 2018.

K žádosti o akreditaci musí být doloženo:

  • Fotografie akreditovaného nahrává se do systému při online registraci
  • Novinářský průkaz či potvrzení redakce, za kterou se žadatel akredituje - dokládá se při vydání akreditační karty

FOTOGRAFOVÉ/KAMERAMANI jsou povinni dále doložit doklad o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví účastníků dostihového provozu a pořadatele, a to v DOSTATEČNÉ VÝŠI pro pokrytí jím způsobené škody – dokládá se při vydání akreditační karty. Akreditace jim nebude vydána bez ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI POHYBU V DOSTIHOVÉ DRÁZE. Žadatelům, kteří se školení zúčastnili v roce 2017, bude tato podmínka uznána automaticky.

Vyrozumění o udělení / neudělení akreditace bude žadatelům zasláno nejpozději 30. dubna 2018.

Zasláním žádosti žadatel potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami akreditace pro novináře a fotografy/kameramany na dostihové mítinky na závodišti v Pardubicích v roce 2018 v PLNÉM ZNĚNÍ.