Upravit stránku

REAKCE předsedy představenstva Dostihového spolku a.s. RICHARDA BENÝŠKA na rozhovor s Karlem Jalovým, jednatelem skupiny LOKO TRANS na serveru Jezdci.cz 

Dostihový spolek a.s., jehož majoritním akcionářem je město Pardubice, vítá zájem skupiny LOKO TRANS jednat o partnerství a podpoře pardubických dostihů. Cílem jednání je zřejmě najít společnou řeč a oboustranně přijatelné podmínky spolupráce. Dostihový spolek a.s. si případné nabídky skupiny LOKO TRANS předem váží. Má totiž stejný cíl - budovat silnou značku a rozvíjet dostihový sport.

Po zveřejnění rozhovoru s panem Karlem Jalovým na serveru Jezdci.cz však chci reagovat na některá fakta, která jsou dle našeho názoru nepřesná, zavádějící či mohou být čtenáři mylně pochopená.

PRVNÍ JEDNÁNÍ
První kontakt s potencionálním partnerem mělo pouze město Pardubice. K jednání byl jednou přizván místopředseda představenstva Dostihového spolku a.s. představiteli města Pardubice až o několik týdnů později. Pak následně obdrželo představenstvo verbální informaci, že LOKO TRANS jednání jednostranně ukončil.

TELEVIZNÍ PRÁVA
Vlastníkem vysílacích práv je Dostihový spolek a.s., nikoli soukromá osoba. Dostihový spolek a.s. v pondělí 8. dubna 2019 podepsal memorandum s Českou televizí, která se tak stala generálním mediálním partnerem a tato vysílací práva získala. S vedením České televize o spolupráci jednalo představenstvo Dostihového spolku a.s., a to konkrétně předseda představenstva Richard Benýšek a místopředseda představenstva Martin Korba. Ke všem úkonům byli jednohlasně zmocněni představenstvem.

TITULÁRNÍ PARTNER
Není pravdou, že byl název závodiště prodán jinému partnerovi, a snad nějak pokoutně a za zády. Dostihové závodiště získá název v transparentním výběrovém řízení, které stále probíhá.

Údajná prvotní nabídka společnost LOKO TRANS , která byla přednesena majoritnímu akcionáři, byla na pozici generálního, nikoli titulárního partnera. Proto mu byly asi nabízeny reklamní plochy a nosiče určené pro pozici generálního partnera. Teď naopak má LOKO TRANS údajně zájem pouze o titulárního partnera, ovšem to je informace pouze z doslechu, neboť s představenstvem společnosti Dostihový spolek a.s. nikdo nejednal.

MARKETINGOVÁ PRÁVA
Vlastníkem marketingových práv byl a stále je Dostihový spolek a.s. , skupina LOKO TRANS s ním o marketingových právech nikdy nejednala, představenstvo nikdy neobdrželo a nikdy nejednalo o žádné nabídce skupiny LOKO TRANS.

AKCIONÁŘI
Majoritním akcionářem společnosti Dostihový spolek a.s. je město Pardubice. Dostihový spolek a.s. NIKDY NEKOMENTUJE vztahy mezi akcionáři a ani mu to nepřísluší. Ale z logiky věci vyplývá, že jediný, kdo by mohl prodat 34 % akcií, je jen město. Žádný jiný akcionář tolik akcií nemá a nikdy neměl.