Upravit stránku

Pro vystavovatele - stánkový prodej, prezentační prostory

Přihlášku prosím 2x vytiskněte, vyplňte a obě podepsaná vyhotovení zašlete na  adresu:

Dostihový spolek a.s.
Pražská 607
530 02 Pardubice

Uzávěrka přihlášek proběhne dne 21. 7. 2017.

Akreditace

Vystavovatelé se musí dostavit nejpozději do pátku 1. 9. 2017 do kanceláře Dostihového spolku a.s. (tribuna A).
Po kontrole úhrady všech poplatků a předložení dokladu o zaplacení, bude předána vystavovatelská plocha. Dále budou vystavovateli předány průkazy, vjezdové karty, 1 ks katalogu a 2 volné jednodenní vstupenky.

Instalace

Instalace  je možná od středy 30. 8. do pátku 1. 9. 2017. Mimo uvedený čas není přítomnost vystavovatelů ve výstavních prostorech možná.

denhodina
St10:00 - 16:00
Čt10:00 - 17:00
14:00 - 18:00

Demontáž expozic po skončení výstavy musí být dokončena nejpozději v pondělí 4. 9. 2017 do 16:00 hod.

Platby

Spolu s potvrzením přihlášky a její přílohy obdrží vystavovatel fakturu s vyúčtovanou cenou, kterou je povinen do 14 dnů uhradit na bankovní účet pořadatele č. ú. 1732107/0300.