II. kvalifikace na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou

Čtyřdílný seriál kvalifikací na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou pokračuje druhým dějstvím. Start prvního dostihu je už ve 12 hod.

Vstupenku do letošního ročníku legendárního dostihu má prozatím 15 koní včetně loňského vítěze Hegnuse. V červnovém Memoriálu mjr. Miloše Svobody se o kvalifikaci pokusí další adepti pro start ve Velké pardubické.

Součástí mítinku je již několik let také prestižní klasická steeplechase, a to Zlatý pohár – Cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

⇒ Záštita předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka

Doporučený dress code: červená 

Dostihy ŽIVĚ na programu ČT Sport od 12:50 hod.

STREAM České televize


⇒ KOUPIT VSTUPENKU

Děti do 10 let mají vstup zdarma.
Cena parkovného: 100,- Kč

 


ČASOVÝ HARMONOGRAM

12:00 – Pohár BICZ holding 2021
12:30 – Zlatý pohár – Cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
13:05
– Cena společnosti Tipsport – ČERVNOVÁ CROSS COUNTRY Válečníka
13:40 Cena města Pardubic – II. kvalifikace na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou – Memoriál Mjr. M. Svobody
14:15 – Cena Služeb města Pardubic
doprovodný program – dostih poníků – PONY LIGA
15:00 – Cena společnosti Falcon security s.r.o.
doprovodný program – dostih poníků – PONY LIGA
15:40 – Cena Jockey Clubu ČR – Memoriál Kamila Kuchovského
doprovodný program – dostih poníků – PONY LIGA
16:20 – Cena za podpory ADW FEED, a.s.Dostihový den se koná za podpory Jockey Clubu ČR  

Pravidla vstupu do areálu Pardubického závodiště se řídí v době konání akce platnými všeobecnými hygienickými a protiepidemickými pravidly a vycházejí z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

° od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

° od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

° od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Pokud osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na akci.