Press

Akreditace na dostihovou sezónu 2022 již UZAVŘENY.
Příjem žádosti již není možný.

  
AKREDITACE novináře a fotografa na sezónu 2022 

(s výjimkou 132. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou)

Dnem 15. března 2022 zahajujeme příjem žádostí o akreditaci novináře/fotografa na dostihovou sezonu 2022 s výjimkou 132. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Akreditace na tento mítink budou vyřizovány samostatně v měsíci září 2022.

Uzávěrka příjmu žádostí je 15. dubna 2022.
Žádosti zaslané po tomto termínu nebudou akceptovány!

Žádost o akreditaci se provádí výhradně ONLINE v aplikaci https://accreditation.enigoo.com/
Jméno: dostihy2022

Heslo: dostihy2022   

FOTOGRAF k akreditaci dokládá fotografii akreditovaného, doklad o pojištění odpovědnosti za škodu a novinářský průkaz či potvrzení redakce o spolupráci s ní.

NOVINÁŘ/REDAKTOR k akreditaci dokládá fotografii akreditovaného a novinářský průkaz či potvrzení redakce o spolupráci s ní.

Udělení akreditace je bezplatné. Jeho udělení je výhradně v kompetenci pořadatele dostihů, který je neuděluje automaticky. Pořadatel si vyhrazuje právo již udělenou akreditaci odebrat a neudělit mu ji na další akce konané na Pardubickém závodišti a to v případech, kdy uzná za vhodné – zejména při porušení podmínek akreditace.

Podáním žádosti o akreditaci žadatel prohlašuje, že se seznámil s KOMPLETNÍMI AKREDITAČNÍMI PRAVIDLY – ke stažení ZDE