Press

AKREDITACE FOTOGRAFA A REDAKTORA NA 132. VELKOU PARDUBICKOU SE SLAVIA POJIŠŤOVNOU

UZÁVĚRKA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 21. ZÁŘÍ 2022
Žádosti zaslané po tomto termínu nebudou akceptovány.

  • Každý žadatel o akreditaci musí být starší 18 let.
  • O přidělení akreditace rozhoduje výhradně pořadatel, a to na základě řádně vyplněné žádosti o akreditaci fotografa.
  • Žádost o akreditaci se provádí online v aplikaci: https://akreditace.enigoo.cz/app/online/b0wjDjbV 
    Heslo: 2022VelkaPardubicka

K žádosti o akreditaci musí být doloženo:

  • Fotografie akreditovaného – nahrává se do systému při online registraci
  • Novinářský průkaz či potvrzení redakce, za kterou se žadatel akredituje – dokládá se při vydání akreditační karty
  • V případě fotografa doklad o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví účastníků dostihového provozu a pořadatele, a to v DOSTATEČNÉ VÝŠI pro pokrytí jím způsobené škody – dokládá se při vydání akreditační karty

 

KOMPLETNÍ PODMÍNKY AKREDITACE jsou ke stažení ZDE

Vyplněním žádosti o akreditaci žadatel potvrzuje, že se s kompletními pravidly seznámil a že je bude respektovat a dodržovat.