Press

AKREDITACE MÉDIÍ na 133. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou

Podmínky akreditace pro fotografy a redaktory na 133. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou

Accreditation conditions for photographers and editors at 133. Velká Pardubická with Slavia pojišťovna

UZÁVĚRKA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 24. ZÁŘÍ 2023
Žádosti zaslané po tomto termínu nebudou akceptovány.

DEADLINE FOR RECEIVING APPLICATIONS: 24 SEPTEMBER 2023
Applications sent after this deadline will not be accepted.


FOTOGRAF

Každý žadatel o akreditaci musí být starší 18 let.

O přidělení akreditace rozhoduje výhradně pořadatel, a to na základě řádně vyplněné žádosti o akreditaci fotografa.

Žádost o akreditaci se provádí online v aplikaci: https://akreditace.enigoo.cz/app/online/b0wjDjbV
Heslo: vp2023

K žádosti o akreditaci musí být doloženo:

  1. Fotografie akreditovanéhonahrává se do systému při online registraci
  2. Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví účastníků dostihového provozu a pořadatele, a to v DOSTATEČNÉ VÝŠI pro pokrytí jím způsobené škody – dokládá se při vydání akreditační karty, pokud již fotograf nepředložil na začátku sezóny 2023
  3. Novinářský průkaz či potvrzení redakce, za kterou se žadatel akredituje – dokládá se při vydání akreditační karty

REDAKTOR  

Každý žadatel o akreditaci musí být starší 18 let.

O přidělení akreditace rozhoduje výhradně pořadatel, a to na základě řádně vyplněné žádosti o akreditaci novináře/redaktora.

Žádost o akreditaci se provádí online v aplikaci: https://akreditace.enigoo.cz/app/online/b0wjDjbV
Heslo: vp2023

K žádosti o akreditaci musí být doloženo:

  1. Fotografie akreditovanéhonahrává se do systému při online registraci
  2. Novinářský průkaz či potvrzení redakce, za kterou se žadatel akredituje – dokládá se při vydání akreditační karty

Vyplněním žádosti o akreditaci žadatel potvrzuje, že se s kompletními pravidly seznámil a že je bude respektovat a dodržovat. 


PHOTOGRAPHER

Each applicant for accreditation must be over 18 years.

The organizer decides exclusively on the allocation of accreditation, based on a duly completed application for the accreditation of the photographer.

The application for accreditation is made online in the application: https://akreditace.enigoo.cz/app/online/b0wjDjbV 
Password (Heslo): vp2023

The accreditation application must be accompanied by:

  1. Photograph of the accredited person – uploaded to the system during online registration
  2. Evidence of liability insurance for damage to the property and health of participants in the racing traffic and the organizer, in an AMOUNT SUFFICIENT to cover the damage caused by it – is evidenced when the accreditation card is issued, if the photographer has not already submitted it at the beginning of the 2023 season
  3. Journalist’s card or confirmation of the newsroom for which the applicant is accredited – it is documented when the accreditation card is issued

EDITOR

Each applicant for accreditation must be over 18 years.

The organizer decides exclusively on the allocation of accreditation, based on a duly completed application for accreditation of the journalist/editor.

The application for accreditation is made online in the application: https://akreditace.enigoo.cz/app/online/b0wjDjbV 
Password (Heslo): vp2023

The accreditation application must be accompanied by:

  1. Photograph of the accredited person – uploaded to the system during online registration
  2. Journalist’s card or confirmation of the newsroom for which the applicant is accredited – it is documented when the accreditation card is issued

*fill in:
name (jméno)
surname (příjmení)
e-mail (e-mail)
media name (název média)
phone (telefon)
type of journalist (select journalist – novinář or photographer – fotograf)
upload a photo (vyber fotografii)


KOMPLETNÍ PODMÍNKY AKREDITACE jsou ke stažení ZDE

Kontakt pro novináře:

Bc. Kateřina Anna Nohavová
tel. +420 777 065 388
e-mail: press@zavodistepardubice.cz