Stánkový prodej při dostizích

Na závodišti je během dostihových dnů povolen stánkový prodej jezdeckého zboží, hráček, suvenýrů, oděvů, módních doplňků apod. Prodej zboží bez pevného prodejního místa (tzn. pochůzka) je ZAKÁZÁN.

 CENÍKrámcový dostihový denkvalifikační dostihový den
Pronájem prodejní plochy (stánek do 15 m2)600,- Kč800,- Kč
Pronájem prodejní plochy (stánek do 40 m2)1 200,- Kč1 600,- Kč
Pronájem prodejní plochy (stánek nad 40 m2)1 800,- Kč2 400,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ceník platí pro dostihové dny s výjimkou 131. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou a výstavy Koně v akci.


Při úhradě převodem nejpozději do 14 dnů před konáním akce (dostihovým dnem) sleva ve výši 50%.


  • Každý prodejce si může pronajmout libovolný počet ploch. Při kratší prodejní době než je stanovena doba prodej se poplatek nekrátí ani nevrací.
  • Poplatek za prodejní místo musí být vždy uhrazen před zahájením prodeje, a to hotově na pokladně Dostihového spolku a.s. na závodišti v Pardubicích.
  • Prodejní stánky mohou být umístěny pouze na místě k tomu určeném podle pokynů zástupce pořadatele.
  • Vjezd do areálu, stavba stánku a příprava prodeje probíhá vždy v den akce nejpozději do 9:00 hodin.
  • Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenou platnou v okamžiku nabídky.
  • Během celé doby trvání trhu je prodejce povinen na tomto místě udržovat pořádek, neznečišťovat okolí a po skončení prodeje odstranit zboží. Na svůj náklad odstranit či odvézt zbytky obalů a odpady a zanechat místo čisté. Odklízení stánku a celkový úklid musí proběhnout do hodiny po skončení stanovené prodejní doby.

kontaktní e-mail: obchodnioddeleni@zavodistepardubice.cz


Prosíme, v e-mailu uvádějte:
sortiment zboží
rozměr stánku (např. 3 x 3 m)
datum akce, které se chcete zúčastnit
Stánek si zajišťuje objednatel.