Stánkový prodej

Na závodišti je během dostihových dnů a výstavy Koně v akci povolen stánkový prodej jezdeckého zboží, hráček, suvenýrů, oděvů, módních doplňků apod. Prodej zboží bez pevného prodejního místa (tzn. pochůzka) je ZAKÁZÁN.

Ceny a další podrobnosti v přihlášce.

Přihlášky ke stažení:

→ PŘIHLÁŠKA na kompletní sezónu 2022

 PŘIHLÁŠKA na vybrané dostihové dny sezóny 2022

 PŘIHLÁŠKA na Víkendový festival se 132. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou

 PŘIHLÁŠKA na výstavu Koně v akci 2022

Na základě odeslané přihlášky budete do 10 dnů kontaktováni s podrobnostmi o umístění a pravidlech účasti.


  • Každý prodejce si může pronajmout libovolný počet ploch. Při kratší prodejní době než je stanovena doba prodej se poplatek nekrátí ani nevrací.
  • Poplatek za prodejní místo musí být vždy uhrazen před zahájením prodeje, a to hotově na pokladně Dostihového spolku a.s. na závodišti v Pardubicích.
  • Prodejní stánky mohou být umístěny pouze na místě k tomu určeném podle pokynů zástupce pořadatele.
  • Vjezd do areálu, stavba stánku a příprava prodeje probíhá vždy v den akce nejpozději do 9:00 hodin.
  • Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenou platnou v okamžiku nabídky.
  • Během celé doby trvání trhu je prodejce povinen na tomto místě udržovat pořádek, neznečišťovat okolí a po skončení prodeje odstranit zboží. Na svůj náklad odstranit či odvézt zbytky obalů a odpady a zanechat místo čisté. Odklízení stánku a celkový úklid musí proběhnout do hodiny po skončení stanovené prodejní doby.


kontaktní e-mail: obchodnioddeleni@zavodistepardubice.cz


Prosíme, v e-mailu uvádějte:
sortiment zboží
rozměr stánku (např. 3 x 3 m)
datum akce, které se chcete zúčastnit
Stánek si zajišťuje objednatel.