Stánkový prodej

Na závodišti je během dostihových dnů v sezóně 2024 povolen stánkový prodej občerstvení a potravin, jezdeckého zboží, hráček, suvenýrů, oděvů, módních doplňků apod. Prodej zboží bez pevného prodejního místa (tzn. pochůzka) je ZAKÁZÁN.

Možnost účasti na akcích je možná POUZE na základě předem potvrzené přihlášky s cenou plochy a její úhrady.


Stánkový prodej (food i non-food prodej) kompletně zajišťuje:

Event B2B s.r.o.
e-mail: stanky.dz.pce@gmail.com
tel: +420 773 146 464