Pardubická letní všestrannost

Letní všestrannost je prvním dílem seriálu Pardubické všestrannosti v roce 2021. Uskuteční se ve dnech 16. – 18. července 2021. Závody jsou současně kvalifikačním kolem Zlaté podkovy a Oblastním mistrovstvím Východočeské oblasti ČJF ve všestrannosti. Vypsáno je celkem 10 soutěží.

Uzávěrka přihlášek: středa 14. července 2021 ve 23.00 hod.

ZÁŠTITU nad seriálem letošních závodů všestrannosti převzal ministr obrany Lubomír Metnar.Pro vstup do areálu Pardubického závodiště musí všechny osoby, s výjimkou dětí do 6 let věku, (týká se diváků i účastníků závodů) splnit jednu z následujících podmínek:

  1. Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží to laboratorním potvrzením či čestným prohlášením, nebo
  2. Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží to laboratorním potvrzením či čestným prohlášením, nebo
  3. Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19, kdy od podání druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů, což doloží platným certifikátem, nebo
  4. Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Pokud osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na akci.

Pro účastníky:

Po kontrole dokladů o splnění jedné z výše uvedených podmínek bude každá osoba označena barevnou páskou, která ji opravňuje pohybovat se po areálu Pardubického závodiště. Na základě této pásky ji bude umožněn opakovaný vstup do areálu Pardubického závodiště po dobu konání akce.

Areál Pardubického závodiště bude otevřen od čtvrtka 15. července 2021 od 12:00 hod.

Vjezd do areálu závodiště bude přední branou (viz propozice, kde jsou uvedeny také pokyny pro skládání koní a parkování vozidel).

Areál Pardubického závodiště bude každý den uzavřen ve 22:00 hod. (s výjimkou pátku 16. července 2021, kdy bude kvůli promítání KofoKina areál uzavřen až ve 24:00 hod.)

Děkujeme za respektování pravidel a těšíme se na viděnou na Pardubickém závodišti.


POZVÁNKA DO KOFOKINA

V pátek 16. července Vás zveme do „KofoKina“. Od 21:15 hod. letní kino nabídne českou komedii „Chlap na střídačku„.
Vstupné je zdarma.

Areál Pardubického závodiště bude pro návštěvníky KofoKina otevřen od 20:00 hod. (pro příchozí bude uzavřen ve 21:30 hod.).

V letním kině bude zajištěno občerstvení z nabídky společnosti Kofola.

Pro vstup do areálu závodiště bude nutné splnit jednu z výše uvedených podmínek.


ORGANIZAČNÍ POKYNY pro jezdce

POHYBOVÁNÍ KONÍ ve čtvrtek 15. 7.
13:00 – 21:00 hod. / Bábin pozemek (písek mezi stájemi a travnatým kolbištěm)
15:30 – 21:00 hod. / vyznačený prostor na VELKÉM NÁMĚSTÍ v dostihové dráze

PROHLÍDKY CROSSU (všechny tratě)
pátek 16.7. od 12:00 hod.
připomínky písemně do soboty 17.7. do 12:00 hod.

VSTUP DO VODY – vozatajská voda
Z, ZLP, ZK, SN, Hobby ZK v průběhu skokových zkoušek výše uvedených soutěží (sobota)

ZÁSTUPCI JEZDCŮ:
Radim Toman – tel. 737 523 042 (ZP, SP, BP, ZL)
Gabriela Adamcová – tel. 737 022 140 (Z, ZK, LP, ZLP)

NOČNÍ KLID 22:00 – 06:00 hod.
V době nočního klidu je ZÁKAZ VSTUPU do všech prostor dostihové dráhy.


SOUTĚŽE

DREZURA

startovní listiny a výsledky → ZDE
čas zahájení: 9:00 hod.
BP, ZP, SP – Aréna B (obdélník č. 1) / opracoviště Aréna A + B
Z, ZL – Aréna E (obdélník č. 2) / opracoviště Aréna G
pony ZL, hobby ZK, ZK, pony L, SN – Aréna F (obdélník č. 3) / opracoviště Aréna G

Arény A, B, C a D jsou situovány na travnatém a pískovém kolbišti a Bábině pozemku.
Arény E, F a G jsou situovány na „náměstí“ v dostihové dráze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PARKUR

startovní listiny a výsledky → ZDE

předběžný časový rozpis parkurů:
Pony ZL – prohlídka v 8:40 hod., start v 9:00 hod.
Pony L – prohlídka v 9:30 hod., start v 9:40 hod.
SP – prohlídka v 10:15 hod., start v 10:30 hod.
ZP – prohlídka v 11:30 hod., start v 11:45 hod.
BP a ZL – společná prohlídka ve 12:15 hod., start BP ve 12:25 hod. a start ZL ve 13:00 hod.
SN a Z – společná prohlídka ve 13:45 hod, start SN ve 13:55 hod. a start Z ve 14:30 hod.
ZK a Hobby ZK – společná prohlídka v 16:10 hod., start ZK v 16:20 hod. a start Hobby ZK v 17:20 hod.

Místo: travnaté kolbiště


CROSS

startovní listiny a výsledky → ZDE
časový harmonogram:
ZL – 8:00 hod.
Bronzová podkova – 8:37 hod.
Pony ZL – 9:15 hod.
Pony L – 9:40 hod.
Stříbrná podkova – 10:00 hod.
Zlatá podkova – 11:00 hod.
Soutěž nadějí – 12:18 hod.
Z – 12:57  hod.
ZK – 14:20 hod.
Hobby ZK – 15:20 hod.