Pardubická všestrannost

První závody Pardubické všestrannosti se v domově Velké pardubické konají ve dnech 5. – 7. června 2020. Vypsáno je 9 soutěží po stupeň 2∗

Vzhledem k opatřením souvisejícím s šířením onemocnění Covid-19 se závody uskuteční bez přítomnosti diváků.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny dle počtu startujících a aktuálního platného opatření vydaných vládou ČR v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19.

Po účastnících závodů bude vyžadováno dodržování všech pravidel vycházejících z aktuálních nařízení ministerstva zdravotnictví či jiných úřadů.

Přihlašování do závodů je možné pouze online v Jezdeckém informačním systému České jezdecké federace. Uzávěrka přihlášek je ve středu 3. června 2020.

SENO

Dostihový spolek zajistit externího dodavatele sena. K dispozici jsou balíky 310 kg (1100,- Kč) a 420 kg (1500,- Kč). Do středy 3. června do 12:00 hod. prosíme o nahlášení zájmu (počtu balíků) na e-mail: lohniska@zavodistepardubice.cz Podle počtu balíků bude rozpočítána cena dopravy. Platba v hotovosti na místě před převzetím balíku (při prezenci).

Informace pro účastníky:

  1. Vjezd do areálu Pardubického závodiště bude pouze zadní branou od Svítkova (od letiště)
  2. Parkování vozidel a přívěsů pouze na vyhrazeném místě na panelové cestě (mezi stájemi a branou od Svítkova.
  3. S ohledem na jiné pořadatelské aktivity v areálu závodiště bude komunikace od hlavní brány pro vozidla a přívěsy uzavřena.
  4. Areál závodiště bude pro vjezd účastníků závodů otevřen od čtvrtka 4. června v čase 14:00 – 22:00 hod.

Mapka s vyznačením vjezdu do areálu zadní branou