AKREDITACE MÉDIÍ na 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou

Počínaje dnešním dnem otevíráme online systém pro podávání přihlášek o akreditaci na 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou.

UZÁVĚRKA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 27. září 2020
Žádosti zaslané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Žádost o akreditaci se provádí online v aplikaci: accreditation.enigoo.com
Jméno: vp2020
Heslo: dostihy2020

K žádosti o akreditaci musí být doloženo:

  • Fotografie akreditovaného – nahrává se do systému při online registraci
  • Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví účastníků dostihového provozu a pořadatele, a to v DOSTATEČNÉ VÝŠI pro pokrytí jím způsobené škody – dokládá se při vydání akreditační karty
  • Novinářský průkaz či potvrzení redakce, za kterou se žadatel akredituje – dokládá se při vydání akreditační karty

KOMPLETNÍ PRAVIDLA AKREDITACÍ JSOU K DISPOZICI ZDE