Akreditace médií na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou

Dnem 14. září 2021 je zahájen příjem žádostí o akreditace novináře / fotografa na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou.

Uzávěrka příjmu těchto žádostí je 26. září 2021. Žádosti zaslané po tomto termínu nebudou akceptovány.