Akreditace médií pro dostihové dny

Vzhledem k aktuální epidemické situaci v České republice a průběžně se měnícím opatřením nebudou v letošním roce udělovány celoroční akreditace.

Akreditace médií budou udělovány na každý dostihový den samostatně.

Nejpozději v neděli před termínem konání dostihového dne jsou zájemci o akreditace na daný dostihový den povinni zaslat žádost o udělení akreditace na e-mail: press@zavodistepardubice.cz

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno a příjmení
  • název redakce, se kterou spolupracuje
  • kontaktní údaje
  • pozice: novinář či fotograf

Vyrozumění o udělení či neudělení akreditace obdrží žadatel e-mailem po uzávěrce příjmu žádostí.


AKREDITACE NA MÍTINK 22. KVĚTNA 2021

Žádost o akreditace zasílejte e-mailem do 16. května 2021.
Žádost musí obsahovat všechny výše uvedené náležitosti.
Vyrozumění o udělení / neudělení akreditace žadatelé obdrží do středy 18. května 2021 společně s pokyny a podmínkami vstupu do areálu Pardubického závodiště
Médiím bude k dispozici zázemí „press centra“