Akreditace na 129. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou

Zahájili jsme příjem žádostí o akreditaci novináře / fotografa na 129. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou.

Žádost je nutné podávat prostřednictvím aplikace https://accreditation.enigoo.com/
Jméno/Login:        vp2019
Heslo/Password:  vp2019

Uzávěrka příjmu žádostí je 25. září 2019. Žádosti zaslané po tomto termínu nebudou akceptovány. 

Kompletní informace včetně akreditačních pravidel jsou k dispozici ZDE