AKTUÁLNĚ: Informace pro účast na valné hromadě, změna programu

EDIT: K pozvánce na řádnou valnou hromadu společnosti Dostihový spolek a.s. byly dne 11. 6. 2021 doplněny dva dokumenty, a to žádost společnosti Čiperný grunt s.r.o. o rozšíření pořadu jednání a protinávrh akcionáře k bodu schvalování účetní uzávěrky.


Představenstvo společnosti Dostihový spolek a.s. tímto v souladu s platnými a účinnými veřejnoprávními opatřeními informuje přiloženým souborem akcionáře o podmínkách účasti na valné hromadě svolané na 15. června 2021.

Současně informuje o změně programu jednání této valné hromady