Doprava a parkování při 129. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou

V neděli 13. října nás čeká velký den – vrchol dostihové sezony – 129. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou.
Do areálu Pardubického závodiště každoročně míří desetitisíce návštěvníků a zvýšenou dopravní zátěž. 

Na Velkou pardubickou můžete přijet vlakem, můžete využít posilových spojů autobusové hromadné dopravy nebo můžete přijet vlastním autem.

Pro řidiče jsou připraveny dvě parkovací plochy, a to na sousedním letišti a na přilehlé silnici I/37, která bude pro potřeby parkování v úseku od kruhového objezdu až po Dražkovice uzavřena. Bude jednosměrná a najíždět se na ni bude ve směru od Dražkovic (Chrudimi). Tato parkovací plocha nabízí pro veřejnost větší parkovací kapacitu než letiště, které je kromě veřejnosti vyhrazeno také partnerům a dalším hostům. 

Při stanovování objízdných tras jsme postupovali dle povolení vydaného příslušnými institucemi.


Záštitu nad akcí 129. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou převzalo Ministerstvo zemědělství ČR.