Dostihová dráha pro sezónu 2022 byla komisí schválena

Pardubická dostihová dráha byla komisí inspektorů Jockey Clubu ČR uznána pro celou sezónu 2022. V říjnu, před konáním 132. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou, bude kromě dráhy uznán Taxisův příkop.

Komise konstatovala, že příprava rovinové dráhy, koridorů mezi skoky i vlastní skoky jsou na požadované úrovni a že dobře jsou připraveny i oranice. Ty byly upraveny tak, aby přechody z travnatých ploch do oranic byly vyrovnány. V rámci příprav dostihové dráhy došlo k několika výraznějším úpravám překážek, které zvyšují korektnost a bezpečnost dostihového provozu, a všechny tyto úpravy komise zkontrolovala.

Skoky pro klasickou steeplechase jsou doplněny o nové konstrukce bulfinčového typu, komise schválila také provedenou rekonstrukci skoku č. 42 – Bulfinč, který bude využíván oboustranně. U Malého vodního příkopu byl umělohmotný plůtek vyměněn za odskokovou bariéru. Komise označila za úspěšnou také rekonstrukci živého plotu u Francouzského skoku. Během sezony nebudou využíván skok č. 10 – Anglický skok, aby byl uchován v korektním stavu pro 132. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. V příštím roce zde správce dráhy předpokládá úplnou rekonstrukci živého plotu.

Před zahájením sezony v neděli 8. května ještě zbývá dokončit menší úpravy, jako je například vysypání doskokových hran pilinami nebo pískem či napuštění vodních příkopů.