Informace pro účast na jednání valné hromady společnosti

Představenstvo společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: 481 55 110, se sídlem Pardubice, Pražská 607, Zelené předměstí, PSČ 530 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Kralové, oddíl B, vložka 918 (dále také jen ,,společnost“), tímto v souladu s platnými a účinnými veřejnoprávními opatřeními informuje akcionáře o podmínkách účasti na valné hromadě svolané na 14.ý.2021 od 15:00 hod.:

 1. Vstup bude umožněn pouze osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid 19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáže, ze splňuje následující podmínky:
  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vysetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování – od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 2. Osoby budou usazeny tak, aby mezi nimi bylo vždy volné alespoň jedno místo,
 3. Osoby budou po celou dobu konání valné hromady používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo jiný obdobný prostředek.