Informace pro účastníky dostihového dne 22. května

První část čtyřdílného seriálu kvalifikací na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou otevře letošní sezonu na Pardubickém závodišti, a to za účasti diváků. Dostihový spolek a.s. získal výjimku ministerstva zdravotnictví, která v rámci tzv. pilotní studie umožňuje obsadit 10% kapacity míst k sezení. Vzhledem k času přímého přenosu v České televizi startuje první dostih již ve 12:20 hod.

INFORMACE PRO JEZDCE A REALIZAČNÍ TÝMY

Tyto organizační pokyny vycházejí obecně platných Informací pro pořadatele a účastníky dostihů a Stanovení závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro konání významných sportovních akcí nebo soutěže, vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 5. května 2021.

 • Všichni jezdci, trenéři, členové realizačních týmů, rozhodčí, pořadatelé a další osoby účastnící se sportovní akce jsou povinni doložit jednu z následujících variant:
  • platný certifikát o provedení PCR či antigenního testu s negativním výsledkem, výsledek testu nesmí být v době zahájení akce starší 48 hod.
  • doklad o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19 ve lhůtě 90 dnů
  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní
 • Všem osobám bude měřena teplota.
 • Všechny osoby přítomné v době konání akce v areálu závodiště jsou povinné potvrdit před vstupem do areálu nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře

 • Lékař v případě jezdců a členů realizačních týmu, či osoba pověřená organizátorem akce, vyznačí do selfporting formuláře datum provedení a výsledek testu.
 • Všechny osoby přítomné v době konání akce v areálu závodiště jsou povinné nosit prostředky k ochraně dýchacích cest (respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu). Tato povinnost se nevztahuje na jezdce a trenéry v průběhu závodu.
 • V průběhu sportovní akce nebudou prodávány ani podávány pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci.

Vstup do areálu závodiště je umožněn těmto osobám:

 • Jezdci na koních startujících v den konání akce
 • Trenéři a vodiči nebo ošetřovatelé koní startujících v den konání akce (ke každému koní max. 1 vodič)
 • Majitel koně startujícího v den konání akce, nebo jeho zástupce, vždy v počtu 1 osoba
 • Řidiči dopravních prostředků přepravujících koně na akci
 • Funkcionáři Jockey Clubu ČR, kteří vykonávají z pověřené své funkce
 • Pracovníci organizátora akce
 • Oficiální fotograf Jockey Clubu ČR, organizátora akce a akreditovaní novináři

Trenéři koní startujících v den konání akce jsou POVINNI zaslat na e-mailovou adresu tereza.strakova.belas@gmail.com, nejpozději v termínu OSK, jmenný seznam účastníků, který bude obsahovat:

 • Jméno trenéra
 • Jméno vodiče či ošetřovatele startujícího koně
 • Jméno řidiče
 • Jméno majitele či jeho zástupce

.

Na základě toho seznamu budou účastníci akce vpuštěni do areálu akce a označeni barevnou páskou vydanou organizátorem akce.

Vjezd pro koně a realizační týmy je zadní (svítkovskou) bránu.

U vstupu do areálu všichni doloží výše uvedené doklady (selfporting formulář, potvrzení o provedeném testu / prodělané nemoci / očkování).


Pravidla pro pohyb účastníků v areálu závodiště

 • Jezdci, trenéři, vodiči a ošetřovatelé koní, majitel se mohou pohybovat pouze v prostoru stájí, paddocku a dostihové dráhy
 • Do paddocku smí vstupovat trenéři, vodiči a majitel pouze v případě startu jím připravovaného koně v daném dostihu
 • Pro sledování dostihu jsou trenérům, vodičům a majiteli startujícího koně vyhrazeny tribuny E a F, mezi jednotlivými místy k sezení musí být rozestup minimálně jednoho sedadla a mezi řadami s obsazenými sedadly musí být vynechána jedna řada.

V případě jakýchkoli změn budeme obratem informovat na všech komunikačních kanálech.

Děkujeme za dodržování pravidel a zodpovědný přístup.

Dostihový spolek a.s.
Pardubice, 13. května 2021