INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY dostihového dne 7. srpna

Pravidla pro konání akce a podmínky pro účast na akci vycházejí z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Při příchodu musí všichni účastníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
 • doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
 • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
 • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
 • doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Vstup do areálu závodiště je umožněn těmto osobám:

 • Jezdci na koních startujících v den konání akce
 • Trenéři a vodiči nebo ošetřovatelé koní startujících v den konání akce (ke každému koní max. 1 vodič)
 • Majitel koně startujícího v den konání akce, nebo jeho zástupce
 • Řidiči dopravních prostředků přepravujících koně na akci
 • Funkcionáři Jockey Clubu ČR, kteří vykonávají z pověřené své funkce
 • Pracovníci organizátora akce

Trenéři koní startujících v den konání akce jsou POVINNI zaslat na e-mailovou adresu tereza.strakova.belas@gmail.com nejpozději v termínu OSK jmenný seznam účastníků, který bude obsahovat:

 • Jméno trenéra
 • Jméno vodiče či ošetřovatele startujícího koně
 • Jméno řidiče
 • Jméno majitele či jeho zástupce

Na základě toho seznamu budou účastníci akce vpuštěni do areálu akce a označeni barevnou páskou vydanou organizátorem akce. U vstupu do areálu všichni doloží výše uvedené doklady.

Vjezd pro koně a realizační týmy je zadní (svítkovskou) bránu. Otevřena bude od 6:00 hod.

Pravidla pro pohyb účastníků v areálu závodiště

 • Jezdci, trenéři, vodiči a ošetřovatelé koní, majitel se mohou pohybovat pouze v prostoru stájí, paddocku a dostihové dráhy
 • Do paddocku smí vstupovat trenéři, vodiči a majitel pouze v případě startu jím připravovaného koně v daném dostihu
 • Pro sledování dostihu jsou trenérům, vodičům a majiteli startujícího koně vyhrazeny tribuny E a F, mezi jednotlivými místy k sezení musí být rozestup minimálně jednoho sedadla a mezi řadami s obsazenými sedadly musí být vynechána jedna řada.

Pro účastníky dostihového provozu bude k dispozici občerstvení v prodejním stánku mezi stájemi a tribunou F, případně v ostatních stravovacích kioscích. Na tribuně je zakázáno konzumovat občerstvení včetně nápojů.

V případě jakýchkoli změn budeme obratem informovat na všech komunikačních kanálech.

Děkujeme za dodržování pravidel a zodpovědný přístup.


Pravidla vstupu pro diváky jsou uvedena na stránce akce III. kvalifikace na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou ZDE