Na závodišti začíná revitalizace zeleně

Dostihová dráha nejsou jen překážky či travnaté plochy střídající se s oranicemi, ale také kilometry živých plotů a desítky stromů. V posledních letech Dostihový spolek vysadil celou řadu nových stromů, nyní nastává chvíle výraznějšího zásahu do stromů starých. Podle dendrologického posudku jsou totiž zejména mnoho desítek let staré topoly ve velmi špatném stavu.

Staří stromů je odhadováno na přibližně 90 let a už v roce 1992 se počítalo s jejich sanací. V roce 2012 proběhla první etapa revitalizace, kdy muselo být pokáceno několik stromů u Velkého anglického skoku. Místo nich byla vysazena nová lipová alej. O necelých třicet let později odborníci vypracovali další dendrologický posudek a ukázalo se, že zejména pyramidální topoly jsou ve špatném stavu a na exponovaných místech životu nebezpečné. „Dochází k pádu větví, ale i celých stromů, a to je velké riziko pro návštěvníky areálu, pro zaměstnance pohybující se v dráze, ale i pro koně a jezdce v průběhu dostihů. Příkladem toho může být několik již padlých stromů – třeba vzrostlý topol uprostřed Zahrádek, který jen se štěstím spadl do překážky v době, kdy se v dráze nikdo nepohyboval,“ říká správce dostihové dráhy Václav Žižka.

V loňské sezóně bylo odpovědnými úřady vydáno povolení ke kácení vybraných stromů. Dostihový spolek v první řadě objednal odborníky, kteří prořezali a odstranili suché větve vysoko v korunách stromů. Nyní, v době vegetačního klidu, nastává čas pro výraznější řešení – některé z topolů je nutné skácet. „Logickou podmínkou je zajištění náhradní výsadby. To děláme už několik let a rozhodně v tom budeme pokračovat. Nebojím se říct, že za každý starý strom vysazujeme dva nové,“ připomíná Václav Žižka. „Samozřejmě pokácením některých stromů se místy změní pohled na dostihovou dráhu. Ale jak se říká „žádný strom neroste do nebe“ a zdraví či dokonce životy lidí i koní jsou prioritní.

Stromy se budou kácet postupně a postupovat se bude podle závažnosti zdravotního stavu jednotlivých stromů. Zásah se týká dostihové dráhy i okolí kolbišť, která jsou kromě sportovních akcí využívána i pro další aktivity či dokonce jako parkovací plochy při dostizích.