Od neděle 15. prosince bruslíme

Od neděle 15. 12. 2019 je spuštěn provoz Zimního sportovního parku (ZSP) – časový harmonogram.

Nekrytá ledová plocha je určena pro veřejné bruslení, ve vymezených časech je také možné pronajmout si kluziště pro uzavřenou skupinu bruslařů.

V sezoně 2019 / 2020 je ledová plocha umístěna  v prostoru za paddockem. 

Pokladna, šatny, občerstvení a další služby jsou k dispozici ve vestibulu tribuny D, odkud lze po speciálním chodníku dojít až k ledové ploše.  

UPOZORNĚNÍ:
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek, které brání řádnému provozu ZSP, si provozovatel vyhrazuje právo z důvodu bezpečnosti návštěvníků a ochrany ledové plochy, upravit provozní dobu ledové plochy, popřípadě uzavřít provoz na dobu nezbytnou. Možné důvody omezení či uzavření provozu jsou: silný trvalý déšť, silné trvalé sněžení, silné krupobití, denní teploty nad 10°C, atd. O takovémto opatření a předpokládané délce tohoto opatření budete bez zbytečného odkladu informováni na webu, facebooku a instagramu Pardubického závodiště. Před návštěvou ZSP doporučujeme ověřit aktuální provozní informace na těchto zdrojích.