Oznámení pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů

V návaznosti na usnesení valné hromady ze dne 30. 9. 2020 o zvýšení základního kapitálu společnosti uveřejňujeme níže přiložené oznámení pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů.