Po dvou letech pardubická sezóna startuje tradičním termínem 8. května

Obvyklým termínem pro zahájení pardubické dostihové sezóny bývalo již několik desetiletí datum 8. května. Tradici přerušily uplynulé dva roky poznamenané covidovou pandemií. V roce 2020 se start sezóny odsouval o šest týdnů, vloni se dokonce Zahajovací dostihový den nekonal vůbec. V letošním roce se do hry vrací datum 8. května, které otevře dostihovou sezónu s deseti plánovanými mítinky.

Pořadateli pardubických dostihů, Dostihovému spolku, se i přes komplikace vyvolané světovou pandemií podařilo stabilizovat společnost, a to i díky přetrvávající podpoře stabilních partnerů. „Dostihy k Pardubicím patří, díky nim je naše město mimo jiné součástí sítě evropských měst Euro Equus a seriálu Crystal Cup. Proto je i statutární město Pardubice hrdým partnerem. Věříme, že po komplikovaných, ale přesto úspěšných letech se Dostihovému spolku podaří také letos připravit zajímavou sezónu,“ říká primátor statutárního města Pardubice Martin Charvát.

„Říkali jsme to už mnohokrát, ale znovu se sluší poděkovat titulárnímu partnerovi Velké pardubické – společnosti Slavia pojišťovna, dále partnerovi sezóny holdingu BICZ, ministerstvu zemědělství, městu, kraji, Jockey Clubu ČR a dalším partnerům, kteří nás podrželi ve složitějším období. Teď se díváme dopředu. Věříme, že sezóna bude již bez omezení a dalších komplikací a že si na jejím konci budeme moct společně říct, že byla úspěšná. Plánujeme deset dostihových dnů s téměř osmdesátkou dostihů a připraveny máme výhry a bonusy pořadatele ve výši téměř čtrnácti a půl milionu korun,“ prozrazuje předseda představenstva Dostihového spolku a.s. Petr Kvaš s tím, že dotace největších dostihů se zvyšují na úroveň roku 2019, což mimo jiné znamená, že se 132. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou poběží o pět milionů korun.

TITULÁRNÍ PARTNER VELKÉ PARDUBICKÉ

Titulárním partnerem Velké pardubické nadále zůstává Slavia pojišťovna, které své jméno s legendárním dostihem poprvé spojila již v roce 2019.

„Odvaha, spolupráce, vytrvalost a tradice. To jsou vlastnosti, které charakterizují jak pojišťovnictví, tak i dostihový sport,“ říká generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser.

„Kdybychom nebyli ODVÁŽNÍ, nemohli bychom klientům garantovat, že jim budeme krýt jejich rizika. V dostihu je vidět jenom jezdec a kůň. U nás zase obchodník a likvidátor. Mezi nimi však najdete mnoho dalších profesionálů, tvořících pestrou mozaiku profesí a vytvářejících jistotu, že cíl je vždy nadosah. Bez jejich SPOLUPRÁCE by to byl pouhý sen. VYTRVALOST má pojišťovnictví v DNA, protože to, co děláme, je běh na velmi dlouhou trať.  Slavii pojišťovnu navíc s nejtěžším závodem kontinentální Evropy spojuje i slavná TRADICE,trvající půl druhého století. Obě značky do země nezadupala ani válečná léta, ani komunistická monopolizace.

Jsme jistotou nejistého světa. Jsem rád, že se v Pardubicích budeme potkávat i letos a na všechny obchodní přátele, fanoušky sportu i milovníky koní se už teď moc těším,“ dodává generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser.

SEZÓNA 2022

Po květnové Úvodní cross country Koroka v sobotu 21. května odstartuje kvalifikační seriál na 132. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou, který bude mít opět čtyři části. O případných změnách v systému kvalifikací se v současné době sice na různých úrovní diskutuje, letošní sezóny se ale změny zcela jistě nedotknou. Vrcholem první poloviny sezóny pak bude červnová klasická steeplechase Zlatý pohár, v té druhé bude samozřejmě dominovat Velká pardubická.

„V propozicích některých dostihů jsme provedli menší úpravy, jeden z dostihů rámcového programu Velké pardubické jsme přesunuli na sobotu před ní. Umožní nám to zahájit nedělní mítink ve vyhovujících 11:00 hod. a přitom odstartovat hlavní dostih v dřívějším čase. Vloni jsme si to již vyzkoušeli, a především ze strany jezdců to mělo pozitivní ohlas,“ říká ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Změnami a úpravami prošla během zimních a jarních měsíců dostihová dráha. Kromě klasických prací jako je dosévání trávy, pískování, sečení apod. přišly na řadu zejména terénní úpravy. Jejich cílem bylo odstranit nerovnosti před nebo za překážkami, odvodnění některých ploch a s tím spojená opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti.

„Pozorní diváci si jistě všimnou i určitých vizuálních změn. Tou největší jsou dva chybějící topoly u Zahrádek. Vzrostlé stromy bohužel kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu nevydrželi nápor silného větru. Místo nich jsme již vysadili nové duby a opticky je zvýraznili bílým oplocením,“ doplňuje Jaroslav Müller.

PARTNER SEZÓNY

Partnerem sezóny 2022 je BICZ Holding, který nejenže pokračuje ve své podpoře Pardubického závodiště, ale znovu také vypisuje Pohár BICZ a šampionát překážkových jezdců Pardubického závodiště. „Jsme rádi součástí této tradice a zveme do Pardubic naše významné klienty a investory z celé České republiky. Vždy si odváží krásné zážitky a věhlas Pardubického závodiště se dále rozšiřuje,“ dodává Robin Šimek, člen představenstva holdingu BICZ.

ZAHAJOVACÍ DOSTIHOVÝ DEN

Zahajovací dostihový den se koná v neděli 8. května 2022. Ve 13:00 hod. odstartuje první z osmi dostihů. Startovní listiny budou známé v úterý 3. května, kdy budou zveřejněny na webu www.dostihyjc.cz. Vstupenky je možné koupit už nyní online, a to na webu Pardubického závodiště ZDE Základní vstupné je 150 korun.