Poradní orgán Dostihového spolku řešil průběh letošní Velké pardubické

Na pardubickém dostihovém závodišti se sešla expertní skupina posílená o další odborníky. Tématem jednání byl průběh letošního ročníku 133. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Cílem schůzky bylo analyzovat zejména události, které předcházely hromadnému pádu na Taxisově příkopu, a hledání variant jak těmto kolizím předcházet. K situaci se vyjádřili také někteří přímí účastníci dostihu, například žokejové Martin Liška a Jan Faltejsek, své názory připojili žokej Josef Bartoš, trenéři Josef Váňa a Čestmír Olehla a zprostředkovaně také žokej Jaroslav Myška.

Schůzky se účastnilo téměř dvacet členů poradního orgánu a jednoznačně se shodli na skutečnosti, že hromadný pád na Taxisově příkopu a fatální úraz způsobený kontaktem s jiným koněm nebyl způsoben parametry překážky, ale shodou několika nešťastných událostí a vlivem lidského faktoru. Nájezdová rychlost na překážku byla nejnižší od roku 2003, pole koní zaváděl debutant na startovní listině a jezdci nevyužili celé šíře živého plotu. Expertní skupina proto doporučila zřízení funkce „arbitra“, který se bude v den Velké pardubické věnovat odborné instruktáži jezdců, kteří nemají s Pardubickým závodištěm dostatečné zkušenosti nebo přijíždějí ze zahraničí.

Dostihový spolek a.s. bude v dalších týdnech dále konzultovat možné varianty posílení bezpečnosti koní a jezdců na Pardubickém závodišti. Prioritou bude otázka, jak zvýšit možnosti bezpečného překonání živého plotu Taxisova příkopu. Stále otevřená je diskuze o případné instalaci odskokového prvku. Na tuto úpravu překážky jsou totiž názory odborníků i přímých účastníků dostihu stále rozdílné. Členové skupiny diskutovali také možnost dalších možných úprav kvalifikačních pravidel, variant k budoucímu jednání na toto téma je několik.  

Pardubice, 20. října 2023