Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Vážení akcionáři,
představenstvo společnosti Dostihový spolek a.s., IČO 481 55 110, se sídlem Pardubice, Pražská 607, Zelené předměstí, PSČ 530 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 918 (dále jen „společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto:

Datum konání: 30. června 2020
Místo konání: sídlo společnosti na adrese Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02, přízemní prostor tribuny A
Čas zahájení: 11:00 hod.