PROHLÁŠENÍ DOSTIHOVÉHO SPOLKU: Zřízení expertní skupiny k problematice Taxisova příkopu

Dostihový spolek a.s., pořadatel 130. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou, vyjadřuje upřímné politování nad nešťastnou událostí, při které došlo k fatálnímu zranění koně Sottovento při překonávání Taxisova příkopu. V souvislosti s touto událostí bude v průběhu zimní přestávky sestavena expertní skupina kompetentních a zainteresovaných osob, která se bude věnovat otázce dalšího zvyšování bezpečnosti dostihů na Pardubickém závodišti.

Úkolem této skupiny složené z odborníků včetně specialistů na welfare koní bude provedení odborné analýzy popisující průběh jednotlivých dostihů s ohledem na jejich vývoj v poslední dekádě. Výsledkem těchto jednání by měl být návrh respektující organizační a technické potřeby nutné k zajištění maximální bezpečnosti jezdců a koní.

Taxisův příkop ve své historii zaznamenal několik úprav, těmi zásadními prošel na začátku 90. let 20. století, kdy došlo k částečnému zasypání příkopu a změkčení doskokové hrany. Je zcela zřejmé, že na základě těchto úprav statisticky klesl počet fatálních zranění a provedené úpravy měly pozitivní dopad.

Prioritou Dostihového spolku a.s. je zajištění maximálně bezpečných a korektních podmínek pro dostihový provoz na Pardubickém závodišti. Věříme, že se nám v rámci expertní skupiny podaří nalézt vhodné řešení, akceptovatelné napříč všemi dotčenými.

Pardubice, 20. října 2020