ROZHOVOR S MARKÉTOU KVAPILOVOU: Všestrannost je nejkrásnější odvětví jezdeckého sportu

Všestrannost je nejkrásnější odvětví jezdeckého sportu, říká Markéta Kvapilová. Žena, která stojí v čele Východočeské oblasti České jezdecké federace, se v tomto sportu se objevuje na pozici rozhodčí už téměř 20 let. A protože se blíží závody Podzimní všestrannosti na pardubickém dostihovém závodišti, je vhodná příležitost si s ní popovídat.

Závody všestrannosti se na Pardubickém závodišti konají minimálně čtvrt století. Hostilo evropské i tuzemské šampionáty, kvalifikační kola seriálu Zlatá podkova… přesto pro řadu lidí je to disciplína méně známá. Jak byste ji popsala?

Všestrannost je dle mého názoru nejkrásnější odvětví jezdeckého sportu. Je velmi náročná tím, že se společně hodnotí tři disciplíny – drezura, terénní jízda a parkur, což vyžaduje opravdu všestranně nadané koně i jezdce. Každá z těchto tří disciplín klade na koně i jezdce trochu jiné nároky. V drezuře je posuzován výkon dvojice z hlediska kvality a přesnosti předváděných cviků v drezurním obdélníku, včetně hodnocení kvality pohybu koně v jednotlivých chodech a celkového souladu dvojice. Terénní jízda, neboli cross, klade nároky na vytrvalost, prověřuje dvojici při překonávání pevných překážek, absolvování terénních nerovností, překážek ve vodě, příkopů, různých kombinací a průčelí překážek, to vše v předepsaném tempu dle dané obtížnosti soutěže. Pro úspěšné absolvování crossu je potřeba pečlivá příprava, postupné seznamování se s různými typy překáže a zároveň kvalitní kondice koní i jezdců. Cross vyžaduje jistou dávku odvahy a vzájemné důvěry jak od jezdce, tak i od koně. Parkur prověří dvojici ve schopnosti překonat pozorně a bezchybně shoditelné šířkové nebo výškové překážky ať samostatně, nebo v kombinacích.
Díky spojení tří různých disciplín se jedná o velmi napínavou soutěž. Výsledky v jednotlivých disciplínách přepočtené na trestné body se sčítají a vítězem se stává dvojice s nejmenším počtem trestných bodů. Konečný výsledek a umístění jednotlivých dvojic je znám až po absolvování všech tří disciplín. Soutěž se stále vyvíjí, použiji výraz oblíbeného komentátora všestrannosti – soutěž patřičně graduje, a tím pádem je napínavá pro jezdce i diváky až do samého konce.

Pardubické závody se mohou vždy chlubit poměrně velkým zájmem startujících. Čím to podle Vás je? Láká třeba i jméno Velké pardubické?

Pardubická všestrannost se mezi jezdci skutečně těší velké oblibě. Pardubické závodiště disponuje vynikající drahou pro absolvování stěžejní disciplíny všestrannosti – crossu, dobrou dostupností, ale taky velmi kvalitním zázemím pro koně i jezdce, včetně možnosti bezpečného ustájení 160 koní v pevných boxech. V České republice je několik areálů, kde se pravidelně všestrannost pořádá, ale v tomto ohledu patří pardubické závodiště mezi ty nejlepší.
V rámci pardubické všestrannosti jezdci absolvují dobře připravené tratě crossu přímo na pravidelně upravované, opečovávané a především zavlažované dostihové dráze. Minimálně 80% crossu je vedeno po celoročně zeleném hustém trávníku, což je velký benefit pro pohybový aparát koní a celkový pocit z jízdy. Pro spoustu jezdců je určitě úžasný zážitek cválat po dostihové dráze a ve vyšších soutěžích i mít možnost absolvovat některé steeplechase překážky.
Zatímco trať crossu snese srovnání s nejlepšími, ostatní arény volají po renovaci. Již mnoho let se diskutuje o potřebě vybudování velkého kolbiště s moderním písčitým povrchem. Realizace tohoto plánu by odstartovala zcela novou etapu jezdeckého sportu v téměř všech jezdeckých disciplínách na daleko vyšší úrovni. Pardubické závodiště by se mohlo opět směle hlásit o pořádání velkých jezdeckých podniků minimálně na evropské úrovni.

Každý sport se nějak vyvíjí, proměňuje se. Vidíte tento trend i ve všestrannosti?

Soutěže všestrannosti, dříve nazývané military, pocházejí z původních vojenských zkoušek vytrvalosti, rychlosti a ovladatelnosti koně. Tak jako všechny sporty se pochopitelně i všestrannost postupně vyvíjí a na základě toho jsou dnes kladeny na jezdce i koně trochu jiné požadavky. V minulosti byl výběr koní pro tuto disciplínu určován především požadavky dobrého absolvování náročné terénní zkoušky, která se skládala ze dvou klusových úseků, steeplechase a crossu, byl tedy kladen velký důraz na rychlost, vytrvalost a výbornou kondici koní. Pro všestrannost byli často používáni koně vysoko v krvi, popř. angličtí plnokrevníci, tedy koně, kteří vyhovovali především požadavkům pro náročnou terénní zkoušku. Jezdci všestrannosti pocházeli přímo z řad příslušníků armády, později z řad nejlepších jezdců státních hřebčínů a hřebčinců. Amatérů v tom pravém slova smyslu bylo mezi jezdci všestrannosti velmi málo.
Postupem času došlo k různým úpravám pravidel pro tuto disciplínu, byly stanoveny stupně obtížnosti s přesně danými parametry délky tratí, předepsaného tempa a rozměrů překážek. Nárokům terénní zkoušky byly přizpůsobeny obtížnosti drezurní a skokové zkoušky. Postupným vypuštěním klusových částí a vypuštěním rychlého steeplechase úseku byla snížena náročnost na fyzickou kondici koní i jezdců a pro soutěže všestrannosti se začali používat i méně krevnatí koně disponující dobrým pohybem, kteří byli schopni se velmi dobře předvádět v drezurní zkoušce a zároveň byli pozornými skokany v parkuru. Jezdecká základna jezdců všestrannosti se neustále zvyšuje, soutěže všestrannosti dnes mohou absolvovat jezdci na pony již od 10 let věku, dále mladí jezdci dle věkových kategorií. Mezi jezdci všestrannosti startuje i spousta dívek a žen, soutěže jsou společné. Ani republikové šampionáty nejsou odděleny dle pohlaví. Ženy se musí svými výkony vyrovnat mužům.
Postupem času došlo i ke změně klasického modelu soutěží všestrannosti, tedy v pořadí zkoušek – drezura, cross a parkur, kde bylo cílem po úspěšném absolvování kondiční zkoušky prokázat schopnost koně bezchybně absolvovat shoditelné překážky parkuru po sobotním fyzicky náročném crossu. Soutěže všestrannosti v tomto klasickém modelu se dnes konají pouze v rámci vyšších soutěží, republikových šampionátů a mezinárodních závodů. Národní soutěže se dnes konají převážně v upraveném modelu, kde je pořadí zkoušek drezura, parkur a cross.
Při pořádání soutěží všestrannosti a přípravě tratí crossu je velký důraz kladen na bezpečnost a dobrou čitelnost překonávaných překážek, současně se zvyšováním technické obtížnosti a větší rozmanitosti překážek.  Díky zkrácení délky tratí crossu mohou se jezdci se svými koňmi účastnit těchto soutěží častěji, několikrát do roka, koním stačí kratší čas k rekonvalescenci po absolvování závodu. V České republice jsou vypisovány během jezdecké sezóny soutěže všestrannosti min jedenkrát měsíčně, mnozí jezdci se účastní soutěží všestrannosti i v zahraničí.   

Všestrannost je už více než 100 let olympijským sportem, v minulosti Česká republika měla na těchto hrách i své zástupce. Má tato disciplína dostatečně silnou mládežnickou základnu, která by mohla jít ve stopách jezdců jako jsou olympionici Hatla, Trunda, Příhoda…?

Jak jsem se již zmínila, v posledních letech u jezdců stoupá obliba soutěží všestrannosti, početní základna jezdců i koní neustále roste. Mezi začínajícími jezdci vidíme spoustu jezdeckých talentů, několik jezdců má k dispozici i velmi nadějné koně. Mladí jezdci se mohou účastnit různých výcvikových soustředění v rámci oblastních či celostátních výcvikových center pod vedením zkušených trenérů. Zkušenosti během roku jezdci získávají nejen na závodištích v ČR, ale mnozí se účastní soutěží v zahraničí. V posledních letech máme své zastoupení i na evropských šampionátech.
Mladí jezdci se díky dnešním možnostem postupně stávají srovnatelnými soupeři seniorům a jistě mnozí z nich sní i svůj olympijský sen. K tomu, aby se jim splnil, je však dlouhá cesta. Jezdecký sport je velmi náročný a není nijak levný. Vybudovat, popřípadě zaplatit, dobré zázemí je náročné. Opravdu zapáleným jezdcům a jejich rodinám se mnohdy zcela změní způsob života. Dobré výsledky v jezdeckém sportu jsou vždy výsledkem celé dvojice – jezdec a kůň, záleží tedy na schopnostech a okamžité formě obou aktérů. Najít, koupit, připravit koně a dovést ho až na nejvyšší stupeň výkonnosti potřebné k případné účasti na olympiádě a zároveň udržet dobrý zdravotní stav celé dvojice, není opravdu jednoduché. Navíc pro získávání zkušeností a nutnosti absolvování síta kvalifikací nelze počítat pouze s jedním koněm této odpovídající výkonnosti. Zkrátka, všechno musí do sebe zapadat.
Každopádně všem těm, kteří usilují o start pod olympijskými kruhy, fandím a z celého srdce přeji, ať se to podaří! Cesta je již prošlapána.  

Vrátíme se do Pardubic. Už tento týden se tu konají letošní poslední závody všestrannosti. Jaké budou? Na co se mohou jezdci, ale i diváci těšit?

Další ročník Pardubické podzimní všestrannosti je za dveřmi. Pro startující dvojice je vypsáno celkem 7 soutěží různých obtížností, je zařazena soutěž pro mladé koně a je vypsána jedna soutěž pro pony. Soutěže jsou jako vždycky velmi početně obsazeny. Do Pardubic se tento víkend sjede cca 190 koní, z toho 17 zahraničních. Drezurní zkoušky všech soutěží se budou konat v pátek, skokové zkoušky a terénní zkoušky pro nižší soutěže jsou naplánovány na sobotu a v neděli bude probíhat cross pro vyšší soutěže a soutěže pro mladé koně. Můžeme se opět těšit na výborně připravené tratě crossu, které povedou po stále zelené dostihové dráze s částečným využitím cest ve zdejším lesíku. Pro diváky a všechny zúčastněné je návštěva závodiště v rámci všestrannosti ojedinělou příležitostí projít se po zdejší dostihové dráze a sledovat z blízkosti výkony startujících dvojic. Doufejme, že ještě i o víkendu vydrží stávající příjemné podzimní počasí a jezdci i diváci si celý sportovní víkend v Pardubicích náležitě užijí. Takže pokud ještě nemáte plán na nadcházející víkend, návštěva Pardubického závodiště bude jistě dobrou volbou!