Rozlučková všestrannost: Propozice

Poslední ze soutěží všestrannosti roku 2019 na Pardubickém závodišti, to je ROZLUČKOVÁ VŠESTRANNOST.
Závody jsou součástí seriálu Military Tour Pardubice 2019 a jsou také finále šampionátu mladých koní.

Rozlučková všestrannost se uskuteční ve dnech 1. a 3. listopadu 2019, uzávěrka jmenovitých přihlášek je 28. října 2019. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny časového harmonogramu dle počtu startujících.