Sázky

Vítěz

Vyhráváte, když vámi tipovaný kůň v dostihu zvítězí.

Vítěz/místo

Současná sázka na vítězství a umístění koně. Polovina vkladu je na tip „Vítěz“, polovina na tip „Místo“. Na tiketu uvádíme dva kurzy.  Výhru ve vyšším kurzu získáte tehdy, když váš kůň zvítězí. Polovina vkladu se násobí kurzem na vítěze a polovina kurzem na místo.

Jestliže vámi tipovaný kůň nezvítězí, ale umístí se, polovina vkladu sice propadá, avšak druhá polovina se násobí kurzem na místo a tuto výhru získáváte. Umístěním se rozumí doběh na druhém místě. Při startovním poli osmi a více koní stačí k výhře umístění koně až na třetím místě.

  • 1-2

Vyhráváte, když vámi tipovaný kůň doběhne na prvním nebo druhém místě.

  • 1-3

Vyhráváte, když vámi tipovaný kůň doběhne na prvním, druhém nebo třetím místě.

  • 1-4

Vyhráváte, když vámi tipovaný kůň doběhne na prvním, druhém, třetím nebo čtvrtém místě.

  • 1-5

Sázka na koně, který se v dostihu umístí na 1., 2., 3., 4. nebo 5. místě. Dostihu se musí zúčastnit nejméně 11 koní.

Pole proti

Tuto sázku přijímáme pouze výjimečně v dostizích, ve kterých startuje horký favorit. Uzavřením této sázky tipujete, že tento favorit nezvítězí. Vyhráváte v případě, že vámi vybraný kůň doběhne druhý a hůře nebo dostih nedokončí.

AKO sázky

Na jednom tiketu kombinujete více výše uvedených druhů sázek, přičemž kurzy jednotlivých tipů se mezi sebou násobí. Tím můžete získat výrazně vyšší výhru, avšak zároveň musíte uhodnout všechny tipy na sázence. Minimální počet tipů v AKO sázence je pro každý dostihový den určený sázkovou kanceláří. Zároveň jsou z AKO sázek vyloučené takzvané podpůrné položky. To například znamená, že nelze vsadit stejného koně do druhého a současně do třetího místa.

Totalizátor

Malé pořadí DUO

Tipujete pořadí prvních dvou koní v cíli. Vyhráváte tehdy, když uhodnete oba dva v přesném pořadí. Na jednu sázenku můžete vsadit několik kombinací. Tento druh sázky přijímáme pouze na dostihy, v nichž startují minimálně tři koně.

Velké pořadí TRIO

Tipujete pořadí prvních tří koní v cíli a vyhráváte tehdy, když uhodnete všechny tři v přesném pořadí. Na jednu sázenku můžete vsadit několik kombinací. Tento druh sázky přijímáme pouze na dostihy, v nichž startují minimálně tři koně.

Pro rychlejší odbavení sdělte obsluze terminálu číslo sázkové příležitosti, které je uvedené u každého koně v dostihovém programu a na monitorech kurzových sázek. Dále si vyberte druh sázky a uveďte výši vašeho vkladu. Minimální i maximální výši sázek určuje sázková kancelář pro každý dostihový den zvlášť. Spodní hranice však bývá většinou 20 Kč.