Tréninky dostihových koní a všestrannosti

Pardubické závodiště po nucené přestávce způsobené koronavirovou pandemií znovu otevírá své brány. Jako první se na dráhu vrátí individuální tréninky dostihových koní a veřejné tréninky na crossových tratích pro jezdce všestrannosti.

TRÉNINKY DOSTIHOVÝCH KONÍ

Areál závodiště, respektive dostihovou dráhu, lze pro individuální tréninky využívat ve všední dny v dopoledních hodinách, a to po předchozí domluvě.
Poplatek je stanoven ve výši 500,- Kč/kůň/den včetně DPH.
Kontaktní osobou pro tréninky dostihových koní je MVDr. Jiří Janda, tel. 773 757 625, e-mail: janda@zavodistepardubice.cz

TRÉNINKY VŠESTRANNOSTI

Tréninky na crossových tratích v dráze Pardubického závodiště se uskuteční ve dnech 20. a 23. května 2020. Tréninky budou probíhat pod vedením vlastního trenéra a pod dohledem stavitele tratí Václava Žižky.

V dráze je připraveno 65 skoků.

Účastníci tréninku budou rozděleni do 5 lotů, každý o kapacitě maximálně 10 koní.

Čas vyhrazený pro jeden trénink je 90 minut. Začátky jednotlivých časových bloků jsou stanoveny v 10:00 hod., 11:30 hod., 13:00 hod., 14:30 hod. a 16:00 hod.

Přihlášky s uvedením jména jezdce, oddílu a kontaktních údajů (telefon, e-mail) je nutné zasílat na e-mail: press@zavodistepardubice.cz

Poplatek za jednoho účastníka je stanoven na 500,- Kč včetně DPH a bude vybrán v hotovosti pověřeným pracovníkem před vstupem na dostihovou dráhu. Prosíme všechny účastníky, aby si připravili odpovídající hotovost. Přihlášení a zaplacení poplatku je podmínkou vstupu na dostihovou dráhu.

S ohledem na jiné pořadatelské aktivity v areálu závodiště bude vjezd do areálu Pardubického závodiště umožněn pouze zadní branou od Svítkova.

Bližší informace: Václav Žižka, tel. 776 637 845
Kontaktní osoba: Kateřina Nohavová, tel. 777 065 388

Termín: 20. května 2020

10:00 11:30 13:00 14:30 16:00
Piechotová Marie Kohoutková Kamila   Malíková Martina Fialová Miroslava
Truhlářová Tereza Kohoutková Kristýna   Dufková Soňa Mojžíšová Kamila
Částková Markéta Zoubková Zuzana   Abík Létal Lukáš
Havlíčková Sabina Pulchartová Kristýna   Abík Falta Roman
Štěpánková Ema Hrubá Eliška     Spěváčková Jitka
Hrubá Eliška       Štěpánková Ema
Lelková Silvie       Řeháková Aneta
         
         
         

Termín: 23. května 2020

10:00 11:30 13:00 14:30 16:00
Diblíková Věra Žďárská Nikola Kabelka Jaromír Pokorný Robert  
Létal Lukáš Kalcovská Lucie Záveská Miriam Dohnalová Aneta  
Muller Bohuslava Kalcovská Lenka Pokorný Robert Bergerová Adéla  
Daranský Miroslav   Bozděchová Simona    
Rezáková Kateřina   Bozděchová Simona    
Každová Veronika