Úpravy na dostihové dráze a diskuze o kvalifikacích na Velkou pardubickou

Už od podzimu loňského roku prochází Pardubické závodiště plánovanými úpravami. Cílem jsou nejen renovace překážek, ale také terénní úpravy a další práce, které vedou ke zkvalitnění dostihové dráhy a ke zvýšení bezpečnosti dostihů.

Přes zimu věnoval tým správce dostihové dráhy Václava Žižky pozornost zejména renovaci proutěných překážek pro steeplechase dostihy a cross country a opravám odskokových bariér. S jarem přišly na řadu práce zaměřené na odstranění terénních nerovností.

„Asi nejvýraznější změnou je úprava odskokové plochy u bulfinče, která má nyní strmější úhel, a to z obou stran. Vrátili jsme k původní podobě, kdy lze tuto překážku překonávat oběma směry. Terénní nerovnosti jsme odstranili také před Hadím příkopem a za překážkami prodlouženého Taxisova příkopu. Za těmito skoky a také za Zahrádkami jsme pozornost věnovali plynulejšímu přechodu z trávy do oranic,“ vyjmenovává některé změny správce dostihové dráhy Václav Žižka.

Za prodlouženým Taxisem byl travnatý povrch příkopu nahrazen zeminou a více se tak přibližuje překážce číslo dva nebo Taxisovu příkopu. Koně tak mají v průběhu sezóny možnost se s tímto typem překážky více seznámit.

„Vizuální změnou prošla překážka číslo 6b, Popkovický skok na lesní cestě. Prořezali jsme okolní stromy a odstranili náletové křoviny. Prostor je nyní prostornější a světlejší,“ pokračuje v seznamu prací správce dostihové dráhy.

Na první pohled patrnou změnou jsou dva chybějící topoly u Zahrádek. Vzrostlé stromy nevydržely nápor únorové vichřice. Budou tu místo nich vysazeny duby, které v této lokalitě už také několik desetiletí rostou. Než však dorostou do potřebné výšky, bude místo označeno bílými ploty.

„Zkvalitnění podmínek pro konání dostihů je pro nás velmi důležité. Sledujeme průběh dostihů a společně s aktéry jednotlivých klání vyhodnocujeme situace, které během mítinků nastaly. Právě tato zpětná vazba nám pomáhá při stanovování priorit a potřebných zásahů nejen na dráze,“ říká ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller a pokračuje:

Vnímáme i jistou potřebu zamyslet se nad přibližně třicet let praktikovaným systémem kvalifikací na Velkou pardubickou. Dostihy se vyvíjejí a mnoho věcí je zkrátka jinak. Zahájili jsme proto na toto téma debatu s Českou asociací steeplechase a Překážkovou komisí Jockey Clubu ČR. V rámci první pracovní schůzky jsme si už stanovili základní potřeby a teze možných změn, o kterých budeme během roku podrobněji mluvit a analyzovat je. Do konce letošní sezóny bychom chtěli mít už jasně definované konkrétní podmínky pro splnění kvalifikací na Velkou pardubickou 2023 a následující ročníky.“