Vyjádření Dostihového spolku a.s. k neudělení akreditace ČTK

Dostihový spolek a.s. při udělení akreditací postupuje dle dlouhodobě platných akreditačních pravidel. V nich je mimo jiné uvedeno, že akreditace nejsou udělovány automaticky a že o jejich přidělení rozhoduje výhradně pořadatel, a to v souladu s platnými nařízeními a stanovenými pravidly zohledňující mimo jiné omezené personální obsazení a aktuální potřeby pořadatele. Při udělování akreditací Dostihový spolek a.s. klade také velký důraz na historii a zkušenosti konkrétních fotografů, kteří se musí řídit nejen akreditačními podmínkami, ale také etickým kodexem Dostihového spolku a.s.


Současná protiepidemická opatření a omezená kapacita osob na Pardubickém závodišti při úvodním mítinku letošní sezony znamenala také snížení počtu fotografů v dostihové dráze pro tento den. Při rozhodování o udělení akreditací jsme proto museli přistoupit k přísnějšímu hodnocení kritérií. Akreditace přednostně obdrželi kromě spolupracovníků Dostihového spolku a.s. zaměstnanci mediálních partnerů a některých dalších médií. S agenturou ČTK se rozcházíme v názoru na etickou hranici zveřejňovaných fotografií pana Romana Vondrouše, kterého si přesto vážíme jako profesionála a uznávaného fotografa. Jako vstřícný krok jsme ČTK nabídli možnost akreditovat jiného fotoreportéra, čehož ovšem ČTK nevyužila.