Výstup z jednání představenstva společnosti Dostihový spolek a.s. k projektu multifunkční arény

Představenstvo společnosti Dostihový spolek a.s. se na svém jednání zabývalo zamýšleným projektem výstavby multifunkční arény v areálu Pardubického závodiště. Členové se podrobněji seznámili se všemi dostupnými materiály a stanovisky.

Členové představenstva se jednoznačně shodli na tom, že jakýkoliv projekt realizovaný v areálu Pardubického závodiště nesmí narušit zájmy společnosti a jejích akcionářů a musí zajistit udržitelnost a další rozvoj. Na základě těchto skutečností se rozhodli připravit soubor technických, organizačních, obchodních, ekonomických a dalších regulativů respektujících stávající provoz a umožňujících investiční akce nutné pro rozvoj Pardubického závodiště, a to se zohledněním dlouhé historie, tradice, mezinárodního významu a silné obchodní značky „Velká pardubická“.