Zkoušky koní ze způsobilosti ke startu z boxů

Podle ustanovení Dostihového řádu musí koně před svým prvním startem ze startovacích boxů absolvovat zkoušku způsobilosti ke startu z boxů. Tyto zkoušky provádějí osoby schválené Jockey Clubem ČR.

Na Pardubickém závodišti je k tomu oprávněnou osobou pan Václav Žižka. Pro smluvení termínu provedení zkoušky jej kontaktujte na telefonním čísle 776 637 845.

Tréninky dostihových koní jsou možné jen po domluvě na stejném telefonním čísle.

Děkujeme za pochopení.