POKYNY pro účastníky Pardubické letní všestrannosti

Závody Pardubické letní všestrannosti, konané pod záštitou ministra obrany Lubomíra Metnara, se uskuteční ve dnech 16. – 18. července 2021. Níže zveřejňujeme pokyny pro účastníky závodů a prosíme o jejich respektování.

Areál Pardubického závodiště bude otevřen od čtvrtka 15. července 2021 od 12:00 hod.

Pro vstup do areálu Pardubického závodiště musí všechny osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splnit jednu z následujících podmínek:

  1. Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží to laboratorním potvrzením či čestným prohlášením, nebo
  2. Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží to laboratorním potvrzením či čestným prohlášením, nebo
  3. Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19, kdy od podání druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů, což doloží platným certifikátem, nebo
  4. Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Pokud osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na akci.

Po kontrole dokladů o splnění jedné z výše uvedených podmínek bude každá osoba označena barevnou páskou, která ji opravňuje pohybovat se po areálu Pardubického závodiště. Na základě této pásky ji bude umožněn opakovaný vstup do areálu Pardubického závodiště po dobu konání akce.

Vjezd do areálu závodiště bude přední branou (viz propozice, kde jsou uvedeny také pokyny pro skládání koní a parkování vozidel).

Areál Pardubického závodiště bude každý den uzavřen ve 22:00 hod. (s výjimkou pátku 16. července 2021, kdy bude kvůli promítání KofoKina areál uzavřen až ve 24:00 hod.)

Děkujeme za respektování pravidel a těšíme se na viděnou na Pardubickém závodišti.STRÁNKA AKCE – Pardubická všestrannost